Övriga

Nedan återfinns ett urval av pågående och avslutade övriga rättegångar.

Justitiekanslerns övriga rättegångar innefattar bl.a. mål där Justitiekanslern för talan om disciplinansvar mot befattningshavare som omfattas av lagen om offentlig anställning (se 7 § lagen om justitiekanslerns tillsyn), mål där Justitiekanslern utövar tillsyn över advokatväsendet som företrädare för det allmänna samt övriga mål där Justitiekanslern utsetts att föra statens talan.