Justitiekanslern

Postadress

För att skicka brev/Rek.
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

För att skicka paket
Justitiekanslern
Birger Jarls Torg 12
111 28 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarls torg 12

Öppettider

Telefontider till kansliet:
Vardagar 9.00-12.00 och 13.00-14.30
Expeditionen har öppet för besök 
9.00-12.00 och 13.00-14.30

Handläggarnas telefontider:
Vardagar 9.00-12.00

Kontakta oss

Tel: 08 - 405 10 00
Fax: 08 - 723 03 57
E-post: registrator@jk.se

Ta del av allmänna handlingar samt information om avgifter

Att skicka elektroniska fakturor till Justitiekanslern - information till leverantörer

Till dig som har skyddade personuppgifter:

Om du skickar in en ansökan eller anmälan och har skyddade personuppgifter måste du själv meddela detta.