Rättegångar

En redogörelse för de mål som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse finns under respektive kategori i menyn till vänster.

Om det finns skäl att särskilt kommentera t.ex. ett domstolsavgörande i någon av Justitiekanslerns rättegångar publiceras pressmeddelandet på sidan aktuellt.

Senaste rättegångar


Diarienr: 2021/2262 / Datum: 29 feb 2024 / Status: Avslutade

G.L ./. Staten genom Justitiekanslern (dnr 2021/2262)


Diarienr: 2023/4188 / Datum: 19 jan 2024 / Status: Pågående

A.F. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2023/4188) – fråga om överträdelser av Europakonventionen (”Auroramålet”)


Diarienr: 2022/3838 / Datum: 16 jan 2024 / Status: Pågående

Talma sameby ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2022/3838) – fråga om bättre rätt till jakt och fiske m.m.


Diarienr: 2021/315 / Datum: 27 okt 2022 / Status: Pågående

Anspråk enligt ett bilateralt investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Kina (dnr 2021/315)


Diarienr: 5533-19-4.5.2 / Datum: 30 jun 2022 / Status: Avslutade

A.A ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 5533-19-4.5.2) – ersättning vid frihetsberövande


Diarienr: 425-19-4.5.1 / Datum: 19 jul 2021 / Status: Pågående

Fortum Sweden AB ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 425-19-4.5.1) – fråga om nekat ränteavdrag strider mot unionsrätten


Diarienr: 2021/1659 / Datum: 11 maj 2021 / Status: Pågående

AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 2021/1659) – fråga om skadestånd enligt Europakonventionen


Diarienr: 4827-20-4.5.1 / Datum: 25 sep 2020 / Status: Avslutade

Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 4827-20-4.5.1) – fråga om åtgärder på spelområdet med anledning av coronaviruset strider mot unionsrätten


Diarienr: 7190-19-4.5.1 / Datum: 18 mar 2020 / Status: Pågående

AA ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 7190-19-4.5.1) – skadeståndsskyldighet på grund av migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut i fråga om uppehållstillstånd på grund av arbete


Diarienr: 5532-19-4.5.2 / Datum: 11 okt 2019 / Status: Avslutade

A.A. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 5532-19-4.5.2) – ersättning vid frihetsberövande