Stockholms tingsrätt har ogillat Nordeas talan

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) ansökte 2014 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 8426-14). I målet begär Nordea skadestånd av staten med drygt 550 miljoner kronor med stöd av unionsrätten. Tingsrätten har ogillat bolagets talan och tillerkänt staten ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Stockholms tingsrätts dom den 16 juni 2022 i mål nr T 8426-14.