Organisation

Ledning

justitiekanslern Mari Heidenborg

byråchefen Anneli Skoglund (chef enhet 1)

byråchefen Daniel Kjellgren (chef enhet 2)

byråchefen Anna Falk (chef enhet 3)

byråchefen Martin Mörk (chef enhet 4)

administrativ chef Magdalena Bergendal (chef adm.)

Personal

Justitiekanslern har närmare 50 anställda varav flertalet är jurister. Chefen har samma titel som myndighetens namn, alltså justitiekansler.

Justitiekanslern biträds av fem byråchefer.

Av de övriga juristerna är f.n. drygt 20 föredragande (de flesta hovrätts- eller kammarrättsassessorer, dvs. yngre domare), två beredningsjurister (tingsmeriterade) och fyra jurister. Myndigheten har även ett kansli med nio personer som leds av en administrativ chef.

Lokaler

Myndigheten Justitiekanslern finns på Riddarholmen i Stockholm, i tre byggnader som är sammanbyggda med varandra. Det är dels ett 1700-talshus som kallas Överkommissariens hus, dels en 1500-talsbyggnad som kallas Birger Jarls torn samt en del av byggnaden Västertorn.

 

Mari Heidenborg liten.jpg

Mari Heidenborg, justitiekansler

Ladda ner pressbild