Regleringsbrev

Här finner du Justitiekanslerns regleringsbrev.

Det är tillgängligt här i pdf-format. För att läsa dokumentet behövs programmet "Adobe Acrobat Reader". Det kan laddas ner gratis här.

Regleringsbrev för Justitiekanslern