Angående skadeståndsanspråk kopplade till en personuppgiftsincident hos Polisen i april 2023

Är du en av dem som fått information från polisen den 26 maj 2023 om att dina personuppgifter har röjts genom ett dataintrång som ska ha ägt rum i april samma år? Om du anser att du har lidit skada av incidenten ska du inte ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern.

Du ska i stället begära skadestånd direkt från Polisen på blanketten ”Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten”. Blanketten ska alltså skickas till Polisen och inte Justitiekanslern. En länk till ansökningsblanketten finns HÄR.

Det är också Polisen och inte Justitiekanslern som kan svara på alla frågor som rör det inträffade.