Underrättelse till Kronofogdemyndigheten vid beslut om ersättning för frihetsberövande.

Justitiekanslern kommer från och med den 1 juli 2022 att informera Kronofogdemyndigheten om beslut i ärenden om ersättning till den som varit berövad sin frihet på grund av misstanke om brott. Riksdagen har beslutat att sådan ersättning ska kunna utmätas i de fall den som begär ersättning har en skuld avseende skadestånd på grund av brott. I de fall Kronofogdemyndigheten beslutar att utmäta ersättningen kommer Justitiekanslern att sätta in ersättningen på ett av Kronofogdemyndigheten anvisat konto.