Dom i mål om hets mot folkgrupp

Under en konferens för hågkomst av förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö 2021 projicerades texten ”Förintelsen är en bluff” på ett antal byggnader i Malmö, däribland på en synagoga. Nordiska motståndsrörelsen publicerade sedan ett antal artiklar med bilder och en video av projiceringen på synagogan på sin hemsida.

Hemsidan har utgivningsbevis och har alltså s.k. frivilligt grundlagsskydd. Justitiekanslern väckte åtal mot den då ansvariga utgivaren för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. I dom den 15 december 2022 i mål nr B 982-22 dömde Falu tingsrätt den tilltalade i enlighet med åtalet.