Stockholms tingsrätt har ogillat Fortum Swedens talan

Fortum Sweden AB (Fortum Sweden) ansökte i slutet av 2018 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 17795-18). I målet begär Fortum Sweden skadestånd av staten med drygt en miljard kronor med stöd av unionsrätten och skadeståndslagen. Tingsrätten har idag ogillat bolagets talan och tillerkänt staten full ersättning för dess rättegångskostnader.

Domen hittar du här: Stockholms tingsrätts dom den 16 juli 2021 i mål nr T 17795-18