Kringresanderegistret

Nytt beslut rörande alla som har funnits med i det s.k. Kringresanderegistret

Justitiekanslern har tidigare beslutat att alla som fanns med i det s.k. Kringresanderegistret har rätt till 5 000 kr. Elva av dessa personer stämde staten och Svea hovrätt gav var och en av dem rätt att få ytterligare 30 000 kr.

Justitiekanslern har nu bestämt sig för att inte överklaga hovrättens dom. Justitiekanslern har också bestämt att hovrättens dom innebär att alla som fanns med i registret har rätt till ytterligare 30 000 kr (se Justitiekanslerns principbeslut, dnr 2503-17-4.3.1).

Ansökan

Den som fanns med i registret och som vill ha 30 000 kr måste ansöka om detta hos Justitiekanslern.
Den som fanns med i registret och som inte tidigare har fått skadestånd med 5 000 kr kan nu få ersättning med 35 000 kr.

Fanns Du med i registret och vill ansöka om ersättning kan Du kan ladda ner en ansökningsblankett här.

Du måste skicka in ansökan per post eftersom vi måste kunna se att du skrivit under ansökan själv.

Om Du inte har något bankkontonummer lämnar Du rutan för ”Kontouppgifter” på ansökningsblanketten tom. Utbetalningen kommer då att ske med utbetalningsavi.

Om Du tror att Du fanns med i registret men inte vet säkert kan Du ändå ansöka om ersättning. Justitiekanslern kommer att ta reda på om Du fanns med. Justitiekanslern kan inte lämna något svar per telefon om Du fanns med i registret eller inte.

Om ansökan gäller ett barn under 18 år 

Observera att om ansökan gäller ett barn under 18 år ska ett personbevis för barnet skickas med till Justitiekanslern. Vid gemensam vårdnad måste båda föräldrarna skriva under ansökan.

Personbevis beställer Du från Skatteverket, www.skatteverket.se eller telefon 0711-567 567.

Till dig som har skyddade personuppgifter:

Om du skickar in en ansökan eller anmälan och har skyddade personuppgifter måste du själv meddela detta.