Justitiekanslern ./. PP – brott mot efterforskningsförbudet (dnr 9350-14-35 och 9351-14-35)

Justitiekanslern väckte den 28 oktober 2015 åtal mot PP vid Helsingborgs tingsrätt för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud (mål nr B 1665-15). I stämningsansökan gjordes gällande att PP, som var verksam som kommunpolitiker,  i sin egenskap av myndighetsföreträdare för kommunen i strid med yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud vid två tillfällen efterforskat vem som lämnat uppgifter till SVT/Sydnytt.

Tingsrätten dömde PP för brott mot efterforskningsförbudet vid två tillfällen till dagsböter 75 å 300 kr.

PP överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge (mål nr B 412-16). I en dom den 24 oktober 2016 ändrade hovrätten tingsrättens domslut på så sätt att dagsbotens belopp sattes ned till 190 kr. I övrigt fastställdes tingsrätten domslut.

PP har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

2017-04-24: Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande
står därmed fast.