Justitiekanslern ./. H.F. (dnr 7803-13-35) – hets mot folkgrupp

Sniper Records tillhandahåller på särskild begäran allmänheten information ur en databas på webbplatsen www.sniper-records.net. Eftersom Sniper Records även bedriver yrkesmässig framställning av tekniska upptagningar (skivbolagsverksamhet) omfattas databasen av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig för innehållet på databasen är, såvitt framgått, H.F.

På webbplatsen www.sniper-records.net har det, i vart fall under januari 2014, spridits bilder på bl.a. hakkors samt musik och andra meddelanden som uttrycker missaktning mot människor tillhörande andra folkgrupper än den nordiska. Med anledning härav har Justitiekanslern den 22 juli 2014 väckt åtal mot H.F. för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Gävle tingsrätts mål nr B 1629-14).