Justitiekanslern ./. T.J. (dnr 5137-13-35) – hets mot folkgrupp

Midgård Records tillhandahåller på särskild begäran allmänheten information ur en databas på webbplatsen www.midgaardshop.com. Eftersom Midgård Records även bedriver yrkesmässig framställning av tekniska upptagningar (skivbolagsverksamhet) omfattas databasen av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig för innehållet på databasen är T.J i egenskap av ensam styrelseledamot i bolaget.

På webbplatsen www.midgaardshop.com publicerades bilder på skivomslag, en tröja och en pin vilka innehöll bl.a. hakkors och andra meddelanden som uttryckte hot och/eller missaktning mot bl.a. judar. Med anledning av detta väckte  Justitiekanslern den 1 juli och den 27 oktober 2014 åtal mot T.J. för  yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i sex fall (Göteborgs tingsrätts mål nr B 3829-14).

Göteborgs tingsrätt dömde den 22 maj 2015 T.J för hets mot folkgrupp i fyra av de åtalade fallen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 60 dagsböter.