Justitiekanslern ./. S.Ö. (dnr 4639-14-35) – hets mot folkgrupp

S.Ö. bar den 18 mars 2014 på sin arbetsplats en t-tröja som på framsidan visade en bild av Adolf Hitler och texten ”Adolf Hitler European tour 1938-45” och på baksidan datum och namn på olika platser som sammankopplas med Adolf Hitler och nationalsocialismen under andra världskriget. Tröjans motiv är framställt i tryckpress utomlands och S.Ö., som importerat tröjan till Sverige, bar den vid det aktuella tillfället offentligt första gången.

Justitiekanslern väckte den 9 juli 2014 med anledning av det ovan nämnda åtal mot S.Ö. för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, i egenskap av utspridare (Umeå tingsrätts mål nr B 1675-14). Den 1 oktober 2015 dömdes S.Ö. av tingsrätten för den åtalade gärningen, vilken dock av tingsrätten bedömdes som ett ringa brott. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter. S.Ö. överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för Övre Norrland, som i ett avgörande den 24 augusti 2016 ändrade domen på så sätt att påföljden sänktes till 80 dagsböter (hovrättens mål nr B 823-15). Hovrättens dom vann laga kraft.