Justitiekanslern ./. K.S. (dnr 4507-12-35) – brott mot tystnadsplikt

Den 8 juni 2012 publicerades i Karlskoga tidning en insändare under rubriken ”Vuxna kan fatta egna beslut om sin familj”. B.S.G. hade skrivit insändaren under pseudonymen ”En förälder” men då tidningen gavs ut fanns B.S.G:s namn med under insändaren. Något samtycke till ett röjande av B.S.G:s identitet förelåg inte.

Sedan B.S.G. anmält det inträffade har Justitiekanslern väckt åtal för brott mot tystnadsplikt mot K.F, chefredaktör för Karlskoga tidning. Enligt åtalet är K.F. i egenskap av chefredaktör tillika ansvarig utgivare för Karlskoga tidning ansvarig för att av oaktsamhet ha röjt B.S.G:s identitet genom att hennes namn sattes ut under den aktuella artikeln, vilket skedde mot B.S.G:s vilja.

Örebro tingsrätt (mål nr B 6329-12) dömde den 23 december 2013 K.F. för brott mot tystnadsplikt till dagsböter. 

Tingsrättens dom överklagades inte.