Justitiekanslern ./. E.H. (dnr 2955-11-35) – hets mot folkgrupp

Webbplatsen www.patriot.nu tillhandahålls av redaktionen för den tryckta periodiska tidsskriften Nationellt motstånd. Webbplatsen är också registrerad hos Myndigheten för radio och tv. På webbplatsen publiceras såväl artiklar som läsarkommentarer med anledning av de publicerade artiklarna. Läsarkommentarerna granskas innan de publiceras vilket innebär att webbplatsen är utformad på ett sådant sätt att den som besöker den inte själv kan bestämma dess innehåll. Artiklarna och läsarkommentarerna omfattas därmed av grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den 12 april 2011 publicerades på webbplatsen en artikel med rubriken ”Ny världsvaluta behövs!”. Med anledning av artikeln publicerades den 13 april 2011 en läsarkommentar med ett innehåll som uttryckte missaktning mot judar.

Justitiekanslern väckte vid Stockholms tingsrätt (mål nr B 10692-11), med anledning av innehållet i läsarkommentaren, åtal mot den ansvarige utgivaren E.H. för hets mot folkgrupp.

I dom den 14 september 2012 dömde Stockholms tingsrätt E.H. till ansvar för hets mot folkgrupp och bestämde påföljden till fängelse i en månad.

E.H. överklagade till Svea hovrätt (mål nr B 8810-12). I dom den 22 mars 2013 fastställde hovrätten tingsrättens dom.