Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2022/887 / Beslutsdatum: 23 nov 2022

Kritik mot Alingsås tingsrätt för dess riktlinjer för att föras upp på förordnandelistor för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden

Diarienr: 2021/3068 / Beslutsdatum: 26 okt 2022

Granskning av hur tre brottsutredande myndigheter fullgör sin skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om beslut som påverkar återkallelser av körkort

Diarienr: 2022/868 / Beslutsdatum: 20 sep 2022

Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av ett återförvisat anställningsärende

Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden

Diarienr: 2021/5842 / Beslutsdatum: 17 jun 2022

Kritik mot ordföranden i en kommunal nämnd med anledning av att hon uttalat sig i radio om vem som har begärt ut handlingar hos nämnden

Diarienr: 2021/4126 / Beslutsdatum: 7 jun 2022

Allvarlig kritik mot Kriminalvården med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad

Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.

Diarienr: 2020/7371 / Beslutsdatum: 7 mar 2022

Klagomål mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Helsingborgs tingsrätt för hanteringen av ett ärende där den misstänkte/tilltalade hade förvaltare

Diarienr: 2020/7593 / Beslutsdatum: 2 feb 2022

Kritik mot Försäkringskassan med anledning av felutskick och felpubliceringar av känsliga personuppgifter

Diarienr: 2021/879 / Beslutsdatum: 20 dec 2021

Tillsyn rörande Arbetsförmedlingens handläggning i ärenden som rör jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomarSenaste beslut & yttranden


Diarienr: 2022/887 / Beslutsdatum: 23 nov 2022

Kritik mot Alingsås tingsrätt för dess riktlinjer för att föras upp på förordnandelistor för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden


Diarienr: 2021/2045 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en avspärrning och beslag


Diarienr: 2021/4671 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk avseende delar av en bil som togs i beslag


Diarienr: 2021/3068 / Beslutsdatum: 26 okt 2022

Granskning av hur tre brottsutredande myndigheter fullgör sin skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om beslut som påverkar återkallelser av körkort


Diarienr: 2022/4923 / Beslutsdatum: 18 okt 2022

Staten avböjer att reglera ett skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till begränsningar i möjligheten att hålla gudstjänst under covid-19-pandemin.


Diarienr: 2022/868 / Beslutsdatum: 20 sep 2022

Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av ett återförvisat anställningsärende


Diarienr: 2020/5587 / Beslutsdatum: 26 aug 2022

Kritik mot en tingsrätt för att en noggrann sekretessprövning inte gjorts


Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden


Diarienr: 2020/7651 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig på grund av Tullverkets beslut om ytlig kroppsbesiktning m.m.


Diarienr: 2020/5360 / Beslutsdatum: 27 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig mot en sameby på grund av hur jakträtt på renbetesfjällen hanterats