Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2022/868 / Beslutsdatum: 20 sep 2022

Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av ett återförvisat anställningsärende

Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden

Diarienr: 2021/5842 / Beslutsdatum: 17 jun 2022

Kritik mot ordföranden i en kommunal nämnd med anledning av att hon uttalat sig i radio om vem som har begärt ut handlingar hos nämnden

Diarienr: 2021/4126 / Beslutsdatum: 7 jun 2022

Allvarlig kritik mot Kriminalvården med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad

Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.

Diarienr: 2020/7371 / Beslutsdatum: 7 mar 2022

Klagomål mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Helsingborgs tingsrätt för hanteringen av ett ärende där den misstänkte/tilltalade hade förvaltare

Diarienr: 2020/7593 / Beslutsdatum: 2 feb 2022

Kritik mot Försäkringskassan med anledning av felutskick och felpubliceringar av känsliga personuppgifter

Diarienr: 2021/879 / Beslutsdatum: 20 dec 2021

Tillsyn rörande Arbetsförmedlingens handläggning i ärenden som rör jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar

Diarienr: 2021/5822 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av långsam handläggning av ett stort antal ärenden om strandskyddsdispens

Diarienr: 2020/4411 / Beslutsdatum: 27 apr 2021

Klagomål mot Polismyndigheten i samband med omhändertagande av berusade personerSenaste beslut & yttranden