Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2021/4709 / Beslutsdatum: 16 jan 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polisen lämnat ett felaktigt dödsbud

Diarienr: 2021/6674 / Beslutsdatum: 15 dec 2022

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens långsamma handläggning av en förundersökning som även kritiseras

Diarienr: 2021/4671 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk avseende delar av en bil som togs i beslag

Diarienr: 2021/2045 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en avspärrning och beslag

Diarienr: 2022/4923 / Beslutsdatum: 18 okt 2022

Staten avböjer att reglera ett skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till begränsningar i möjligheten att hålla gudstjänst under covid-19-pandemin.

Diarienr: 2020/5587 / Beslutsdatum: 26 aug 2022

Kritik mot en tingsrätt för att en noggrann sekretessprövning inte gjorts

Diarienr: 2020/7651 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig på grund av Tullverkets beslut om ytlig kroppsbesiktning m.m.

Diarienr: 2020/5360 / Beslutsdatum: 27 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig mot en sameby på grund av hur jakträtt på renbetesfjällen hanterats

Diarienr: 2020/7244 / Beslutsdatum: 8 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig med anledning av polisens verkställighet av kroppsvisitation

Diarienr: 2021/4046 / Beslutsdatum: 2 jun 2022

Staten inte skadeståndsskyldig med anledning av beslut om rättegångskostnader i mål om kränkning av EuropakonventionenSenaste beslut & yttranden


Diarienr: 2021/764 / Beslutsdatum: 01 feb 2023

Kritik med anledning av bristande rutiner för regelbundna ärenderevisioner hos Polismyndigheten


Diarienr: 2022/6427 / Beslutsdatum: 27 jan 2023

Betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)


Diarienr: 2021/4709 / Beslutsdatum: 16 jan 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polisen lämnat ett felaktigt dödsbud


Diarienr: 2021/6674 / Beslutsdatum: 15 dec 2022

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens långsamma handläggning av en förundersökning som även kritiseras


Diarienr: 2022/6276 / Beslutsdatum: 09 dec 2022

Granskning av Skatteverkets handläggning av ärenden som avser obligatorisk omprövning i samband med att beskattningsbeslut har överklagats


Diarienr: 2022/5398 / Beslutsdatum: 07 dec 2022

Betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)


Diarienr: 2022/887 / Beslutsdatum: 23 nov 2022

Kritik mot Alingsås tingsrätt för dess riktlinjer för att föras upp på förordnandelistor för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden


Diarienr: 2021/2045 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens hantering av en avspärrning och beslag


Diarienr: 2021/4671 / Beslutsdatum: 27 okt 2022

Skadeståndsanspråk avseende delar av en bil som togs i beslag


Diarienr: 2021/3068 / Beslutsdatum: 26 okt 2022

Granskning av hur tre brottsutredande myndigheter fullgör sin skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om beslut som påverkar återkallelser av körkort