Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Ers��ttning vid frihetsinskr��nkning

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.

Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2019/2192 / Beslutsdatum: 23 jun 2021

Justitiekanslern gör vissa uttalanden om vad en myndighet som tar emot ett skadeståndsanspråk mot staten bör iaktta


Diarienr: 2021/2331 / Beslutsdatum: 23 jun 2021

Promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal inte har väckts


Diarienr: 2019/7300 / Beslutsdatum: 22 jun 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till underlåtenhet att gallra i misstankeregistret m.m.


Diarienr: 2020/5717 / Beslutsdatum: 10 maj 2021

Inget skadestånd men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om s.k. registertopsning


Diarienr: 2020/5133 / Beslutsdatum: 4 maj 2021

Inget skadestånd med anledning av polisens kroppsvisitation och husrannsakan, men däremot vissa uttalanden kring polisens agerande


Diarienr: 2020/5305 / Beslutsdatum: 3 maj 2021

Inget skadestånd, men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om kroppsvisitation och husrannsakan


Diarienr: 2020/4411 / Beslutsdatum: 27 apr 2021

Klagomål mot Polismyndigheten i samband med omhändertagande av berusade personer


Diarienr: 2020/4485 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.


Diarienr: 2021/1160 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.


Diarienr: 2020/6053 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets beslut att neka registrering av en föräldrarelation i folkbokföringen