Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2021/5842 / Beslutsdatum: 17 jun 2022

Kritik mot ordföranden i en kommunal nämnd med anledning av att hon uttalat sig i radio om vem som har begärt ut handlingar hos nämnden


Diarienr: 2020/7244 / Beslutsdatum: 08 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig med anledning av polisens verkställighet av kroppsvisitation


Diarienr: 2021/4126 / Beslutsdatum: 07 jun 2022

Allvarlig kritik mot Kriminalvården med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad


Diarienr: 2021/4046 / Beslutsdatum: 02 jun 2022

Staten inte skadeståndsskyldig med anledning av beslut om rättegångskostnader i mål om kränkning av Europakonventionen


Diarienr: 2022/1278 / Beslutsdatum: 13 maj 2022

Betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)


Diarienr: 2022/2487 / Beslutsdatum: 12 maj 2022

Promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning


Diarienr: 2022/633 / Beslutsdatum: 22 apr 2022

Betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)


Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.


Diarienr: 2020/5729 / Beslutsdatum: 30 mar 2022

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av bristande utredningsåtgärder efter dödsfall som inträffat efter ett polisingripande


Diarienr: 2020/6860 / Beslutsdatum: 29 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning