Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2020/5717 / Beslutsdatum: 10 maj 2021

Inget skadestånd men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om s.k. registertopsning


Diarienr: 2020/5133 / Beslutsdatum: 4 maj 2021

Inget skadestånd med anledning av polisens kroppsvisitation och husrannsakan, men däremot vissa uttalanden kring polisens agerande


Diarienr: 2020/5305 / Beslutsdatum: 3 maj 2021

Inget skadestånd, men däremot ett erkännande av att polisen överträtt Europakonventionen genom beslut om kroppsvisitation och husrannsakan


Diarienr: 2020/4411 / Beslutsdatum: 27 apr 2021

Klagomål mot Polismyndigheten i samband med omhändertagande av berusade personer


Diarienr: 2020/4485 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.


Diarienr: 2021/1160 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.


Diarienr: 2020/6053 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets beslut att neka registrering av en föräldrarelation i folkbokföringen


Diarienr: 2020/6055 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets beslut att neka registrering av en föräldrarelation i folkbokföringen


Diarienr: 2020/5915 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten för påstådd särbehandling av samkönade gifta par vid bekräftelse av föräldraskap


Diarienr: 2020/220 / Beslutsdatum: 23 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till flera myndigheters hantering av anmälningspliktig sjukdom hos häst