Diarienr: 2021/1518 / Beslutsdatum: 1 mar 2021

Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslerns beslut

Anmälan återlämnas till Åklagarmyndigheten för de åtgärder som kan vara aktuella där.  

Ärendet

Justitiekanslern har tagit emot en anmälan om grovt förtal. Anmälan, som har överlämnats hit av Åklagarmyndigheten, gäller inlägg som gjorts på en enskild persons Facebook- och Instagramkonton.

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihets­brott. För att ett ingripande från Justitiekanslerns sida ska kunna ske med anledning av anmälan i detta fall krävs det att yttrandefrihetsgrundlagen är tillämp­lig. Annars är det allmän åklagare som ska pröva om något brott har begåtts.

Innehållet på internet faller i princip utanför yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Anmälan avser ett sådant uppgiftslämnande på soci­ala medier som inte ska prövas enligt yttrandefrihets­grundlagen. Justitie­kanslern är därför inte behörig åklagare i detta fall. Anmälan ska således återlämnas till Åklagar­myndigheten för de åtgärder som kan vara aktuella där.