Justitiekanslern ./. L.H. (dnr 2916-17-3.4) – hets mot folkgrupp

Justitiekanslern har i september 2017 vid Eskilstuna tingsrätt väckt åtal mot en spridare för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (Eskilstuna tingsrätts mål nr B 1998-17). Eskilstuna tingsrätt har avvisat åtalet med hänvisning till preskription. Den 7 juni 2018 upphävde Svea hovrätt tingsrättens avvisningsbeslut och beslutade att återförvisa målet till tingsrätten (Svea hovrätts mål nr Ö 2866-18). Beslutet har överklagats till Högsta domstolen som har beslutat att meddela prövningstillstånd (Högsta domstolens mål nr Ö 3364-18).