Justitiekanslern ./. M.F och T.J. (dnr 2497-16-35) – hets mot folkgrupp

Midgård Records AB bedriver skivbolagsverksamhet och försäljning av skivor m.m. genom webbplatsen www.midgaardshop.com. Myndigheten för press, radio och tv har utfärdat ett utgivningsbevis för webbplatsen. Ansvarig utgivare är M.F. På webbplatsen har texter, bilder av skivomslag, tygmärken m.m. som innehåller yttranden som uttrycker hot och/eller missaktning mot bl.a. romer och judar publicerats.

Justitiekanslern väckte den 17 oktober 2016 åtal mot M.F. i egenskap av utgivare för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i 14 fall.

På webbplatsen www.midgaardshop.com länkas till webbplatsen www.midgaardblogg.se. Något utgivningsbevis har inte utfärdats för databasen www.midgaardblogg.se. På denna webbplats har publicerats 4 texter vars innehåll uttrycker missaktning mot bl.a. muslimer, judar och invandrare.

Justitiekanslern väckte den 17 oktober 2016 åtal mot M.F. och T.J. för publiceringarna på www.midgaardblogg.se. I stämningsansökan gjordes gällande att det är Midgård Records AB i egenskap av skivbolag som tillhandahåller allmänheten informationen på www.midgaardblogg.se.Databasen www.midgaardblogg.se omfattas därför av grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Eftersom någon utgivare inte var utsedd för databasen ansvarar M.F. och T.J. i egenskap av styrelseledamöter i bolaget vid olika tidpunkter för de publiceringar som skett på webbplatsen.

Åtalen mor M.F. och T.J. handläggs i Göteborgs tingsrätts mål nr B 3682-16.