Upphandling

Upphandling av städtjänst

Justitiekanslern har för avsikt att upphandla städtjänst. Värdet av upphandlingen uppskattas till ca 550 000 kr.

Upphandlingen kommer att genomföras genom direktupphandling.

Kontaktperson hos Justitiekanslern: Anders Lindgren

Upphandling av IT-support

Justitiekanslern har för avsikt att upphandla IT-support (timpool). Värdet av upphandlingen kan uppskattas till ca 550 000 kr.

Upphandlingen avses genomföras genom direktupphandling.    

Kontaktperson hos Justitiekanslern: Anders Lindgren