Personuppgiftslag

Behandling av personuppgifter hos Justitiekanslern

Justitiekanslern behandlar personuppgifter inom sin verksamhet. Hur personuppgifterna får behandlas styrs av personuppgiftslagen (1998:207).

Behandling av personuppgifter vid Justitiekanslerns ärendehandläggning

Uppgifter som lämnas till Justitiekanslern i ett ärende behandlas i myndighetens elektroniska diarieföringssystem och ordbehandlingsprogram. De kan även komma att behandlas i e-postsystem samt ekonomisystem.

Ändamålet med behandlingen är att handlägga ärenden i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar Justitiekanslerns verksamhet. Närmare information om verksamheten finns på denna hemsida.

Personuppgifter kan lämnas ut till anmälare och sökanden samt berörda tjänstemän och myndigheter. Uppgifter om bl.a. diarienummer kan publiceras på denna hemsida. Personuppgifter lämnas också ut i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Justitiekanslern är personuppgiftsansvarig för den behandlingen av personuppgifter som sker hos myndigheten. Hos Justitiekanslern finns ett personuppgiftsombud.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Justitiekanslern behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

Om Justitiekanslern har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen.

Du kan alltid vända dig till Justitiekanslern om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter framgår överst på denna hemsida.