Tillsatta tjänster

Den 11/9 anslogs tillsättningen av tjänsten som beredningsjurist hos Justitiekanslern.

Den 9/10 anslogs tillsättningen av tjänsten som registratorsassistent/receptionist hos Justitiekanslern.