Tillsatta tjänster

Den 9/10 anslogs tillsättningen av tjänsten som registratorsassistent/receptionist hos Justitiekanslern.

Den 17 december anslogs tillsättning av tre tjänster som föredragande hos Justitiekanslern.