Justitiekanslern söker en verksjurist

Om Justitiekanslern

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig tillsyn av myndig­heternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet och domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen. 

Justitiekanslerns kansli sköter myndighetens administration, exempelvis ekonomi, personalfrågor, upphandlingar och IT-stöd.  

För att stödja denna verksamhet har Justitiekanslern beslutat att inrätta en ny anställning som verksjurist.      

Myndigheten har för närvarande drygt 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och histor­iska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Vad ska verksjuristen göra?

Du ska i första hand biträda myndigheten i verksjuridiska frågor om bland annat allmän förvaltningsrätt, offentlighet- och sekretess, personuppgiftsbehandling, upphandling och granskning av avtal.

Du kommer även att svara för frågor om säkerhet och brandskydd.

Du kan också komma att handlägga ärenden inom Justitiekanslerns övriga verksamhet.

Arbetet innebär kontakter med Regeringskansliet och andra myndigheter men även med allmänheten och media. 

Dina kvalifikationer

Du ska ha juristexamen och fullgjord notariemeritering. Du ska därutöver ha minst fem års erfarenhet av juridiskt arbete som av arbetsgivaren bedöms som relevant för befattningen. Är du hovrätts- eller kammarrättasessor är det meriterande. Tidigare ansvar för frågor som rör offentlighet och sekretess, personuppgiftshantering eller säkerhet på myndighet eller domstol är också meriterande. 

Dina egenskaper

Du ska ha en väl utvecklad analysförmåga och ett mycket gott omdöme. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt men också kollegialt. Vi fäster därför stor vikt vid din samarbetsförmåga, pedagogisk förmåga och servicekänsla.

Anställningsvillkor

Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet. Vi tillämpar förtroendearbetstid. Anställningen är tills vidare men den inleds med sex månaders provanställning.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning. Du behöver därför vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Har du frågor?

Vill du veta mer kan ytterligare information lämnas av byråcheferna Anders Lindgren, tel. 010-475 93 21 och Martin Mörk, tel. 010-475 93 22 samt föredraganden Emma Sjöberg (Akavia), tel. 010-475 93 50.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2023.

Du kan skicka ansökan med e-post till ansokan@jk.se.

Ange Justitiekanslerns referensnummer 2023/227 i i ärendemeningen.

Bifoga personligt brev och en meritförteckning. Du bör även bifoga de handlingar eller referenser i övrigt som du vill åberopa.

Justitiekanslern kommer att behandla dina personuppgifter vid beredningen av detta ärende. Närmare information om behandlingen av personuppgifter hos Justitiekanslern och om dina rättigheter finns på myndighetens webbplats (www.jk.se).

Vi tackar nej till kontakt av bemannings- eller rekryteringsföretag.