Efterannonsering av direktupphandling av mobiltelefoner

Efterannonsering av direktupphandling av mobiltelefoner

Justitiekanslern har tilldelat Tele2 Sverige AB kontrakt avseende mobil­telefoner. Värdet av upphandlingen kan beräknas till högst 340 050 kr. Upphandlingen har skett genom direktupphandling. 

Kontrakt tecknades den 30 juni 2021.

Upphandling av mobiltelefoner, CPV-kod 32250000-0.

NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen SE – Sverige.

Tele2 Sverige AB, organisationsnummer 556410-8917

Underleverantörer kommer sannolikt inte att användas för utförandet av kontraktet.

Justitiekanslern, organisationsnummer 202100-0035, kontaktperson: Jan-Olov Sundqvist