JK söker föredragande

Justitiekanslern söker en eller flera kvalificerade jurister för anställning som föredragande
Annonsen hittar du här.