Girjas sameby ./. staten angående ensamrätt till småviltsjakt och fiske

Staten har överklagat hovrättens dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Staten har begärt anstånd med att utveckla skälen för överklagandet till den 20 mars 2018.