Inspektion Halmstads tingsrätt och Länsstyrelsen i Hallands län

Den 4 - 5 april 2017 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Halmstads tingsrätt och Länsstyrelsen I Hallands län. Resultatet av inspektionerna kommer senare att publiceras på denna webbplats.

Uppdatering: Nedan finns rapporterna får de olika inspektionerna:

Inspektion av Halmstads tingsrätt den 4-5 april 2017

Inspektion vid Länsstyrelsen i Hallands län den 4–5 april 2017