Information med anledning av coronasituationen

Justitiekanslern påverkas liksom samhället i övrigt av situationen med spridning av coronaviruset. Vårt uppdrag är dock oförändrat och kan vara särskilt viktigt när samhället utsätts för påfrestningar. Våra öppettider är för tillfället begränsade till 09-11 måndag till fredag, men vi tar som vanligt emot anmälningar och utreder ärenden, samtidigt som vi behöver anpassa verksamheten med hänsyn till bl.a. Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi följer fortlöpande utvecklingen och arbetar kontinuerligt för att fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt i denna extraordinära situation.
 
Mari Heidenborg
Justitiekansler